top of page

Nedhållare till impregneringsanläggning

Hydrauliska nedhållare för att hålla virkespaket i autoklav/ impregneringstub


Produktbeskrivning

 

  • Nedhållaren förenklar impregneringsförfarandet genom att kedjor, band eller annan utrustning inte längre behövs

  • Nedhållaren förbättrar arbetsmiljön genom att operatören inte behöver vidröra virket eller annan utrustning under in- och utmatning av virkespaket

  • Nedhållarutrustningen ger ökad arbetseffektivitet då den förkortar tiden för byte i autoklaven/impregneringstuben

  • Nedhållarutrustningen möjliggör total automatisering av impregneringsförfarandet

  • Varje nedhållare arbetar individuellt i förhållande till höjden på varje virkespaket

  • Nedhållarna levereras med önskat antal enheter i förhållande till tubens längd

  • Nedhållarna är enkla att installera och installationen görs i de flesta fall under en arbetsdag

  • I utrustningen ingår hydraulaggregat, erforderliga slangar och styrskåp

Nedhållare 4 st

Nedhållare 6 st

Ritning

Ladda ner pdf-fil

bottom of page